Home Content

 

”Önskemålen från er är vägledande för oss”

”Att ge rätt hjälp och personligt stöd i den svåraste av stunder – det är vår viktigaste uppgift. Du kan känna dig trygg i att allt arrangeras enligt de önskemål ni har, oavsett hur stort eller litet uppdraget är. Vi finns till hands när ni behöver oss. Välkommen.”

Marie begravningsrådgivare på Bodens Begravningsbyrå