Lämna telegram

Skriv telegram>

Här finns förslag på verser >>

 

I dödsannonser hänvisar de anhöriga ibland till välgörande ändamål som någon fond. Det innebär att du kan hedra den döde genom att skicka pengar till det ändamålet. Som bevis på gåvan sänder fonden en minnesadress till de anhöriga, där det står vem eller vilka som har skänkt pengar.

Ändrade regler hos Finansinspektionen gör att vi, efter den 1/1 2016 inte längre förmedlar pengar till fonderna 

Minnesblad kan vi fortfarande skriva ut, men du som gåvogivare måste själv obesörja insättningen av pengarna   

Hur man gör för att ge en minnesgåva till en fond i samband med ett dödsfall och vilka fonder som finns ser man genom att klicka på länken " Skriv telegram".