Våra begravningar

14/11 10,00 Ture Engström, Överluleå kyrka

15/11 13,00 Yngve Åkerström, Skogskapellet

16/11 11,00 Birgitta Morsing, i kretsen av familjen

18/11 10,00 Andreas Nordin i kretsen av de närmaste

22/11 11,00 Kaisa-Liisa Engström, Tallro kapell Råneå

28/11 10,00 Helena Wennberg, Överluleå kyrka

29/11 10,00 Ann-Christin Wallin, Skogskapellet