Våra begravningar

15/4 13,00 Eira Niklason, Överluleå kyrka

23/4 Rune Erixon i kretsen av de närmaste