Home Content

 

”Önskemålen från er är vägledande för oss”

”Att ge rätt hjälp och personligt stöd i den svåraste av stunder"

Det är vår viktigaste uppgift. Du kan känna dig trygg i att allt arrangeras enligt de önskemål ni har, oavsett hur stort eller litet uppdraget är.

Vi finns till hands när ni behöver oss. Välkommen.

Marie begravningsrådgivare på Bodens Begravningsbyrå