Val av begravningsceremoni

En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Vill du ha en kyrklig eller borgerlig begravning eller någon annan form av ceremoni?

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema, markerat i begravningsbönen, är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Det finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”.
Vi kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter). I vissa fall har kommuner utsedda officianter som oftast kan åta sig uppdrag.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.                                                                                               

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett vilka önskemål du har.

Akt med urna

Akt med urna blir ett allt vanligare alternativ till akt med kista. Det finns flera fördelar med urna istället för kista. Skall den avlidne gravsättas i en urngrav så kan man ha gravsättningen direkt efter akten och därmed slipper man planera in ytterligare ett tillfälle för själva gravsättningen.