Gravskötsel

En välskött grav hedrar den avlidne
och bidrar till minnesplatsens atmosfär.

Många väljer att själva sköta graven. För Er som har långt till graven eller för Er som är förhindrad att ta hand om det praktiska, så kan vi ordna ett abonnemang på skötsel av Er närståendes grav, oavsett var i landet graven finns. Graven ses om och planteringar utförs tre gånger per år i maj (penséer), juni (begonia) och september (ljung). Efter varje plantering så får Ni en bild på gravplatsen till Er mailadress.

Gravskötseln ombesörjes av Memodo som utför tjänsten med speciellt utbildad personal.

För att veta mer och för att beställa, klicka här >>>

Gravskötsel som en del av dödsboets kostnad

Abonnemang för gravskötsel kan tas på dödsboet och bli en del av begravningsfakturan. Om Ni vill ha det, så ska Ni kontakta oss på begravningsbyrån.

Begravningsplatser

Här följer de begravningsplatser i vår närhet som vi vistas på:

  1. Bodens kyrkogård
  2. Bodens skogskyrkogård
  3. Edefors gamla kyrkogård
  4. Edefors nya kyrkogård
  5. Edefors skogskyrkogård
  6. Gunnarbyns kyrkogård
  7. Lundagårds kyrkogård
  8. Gamla kyrkogården, Överluleå kyrka